Sjöbegravning

Sjöbegravning är klassad som en borgerlig begravningsakt idag, men har funnits i flera hundra år. Det innebär att vid en sjöbegravning har man fria händer att skapa en ceremoni utifrån ens personliga eller den avlidnes önskemål. Till skillnad från kyrkliga begravningar finns det inga traditioner eller regelverk att ta hänsyn till. Dock krävs det tillstånd om man gravsätter en avliden på en annan plats än en begravningsplats. 

Ansökan om sjöbegravning

Länsstyrelsen är den enda myndighet som kan ge tillstånd om man vill anordna en sjöbegravning och sprida askan efter en avliden i havet. Ansökan till Länsstyrelsen ska ske efter dödsfallet, man får alltså inte söka tillstånd i förväg, innan dödsfallsdagen. Länsstyrelsen godkänner endast vissa urnor som upplöses i vatten.

Planera en sjöbegravnings ceremoni

Att planera en sjöbegravning är precis som att anordna vilken begravning som helst. Det är många moment och beslut som måste tas samt en del pappersarbete som måste göras vid en sjöbegravning. Man behöver till exempel fundera på var ceremonin ska äga rum. Ska det hållas en vanlig ceremonin i ett kapell och sedan samla de närmaste senare när askan spridas? Alternativt ska ceremonin äga rum i samband med att askan ska spridas?

Ansökan om sjöbegravning till Länsstyrelsen

Om man väljer att gravsätta askan på en annan plats än en begravningsplats behöver man ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Ansökan ska avse en bestämd utvald plats, det är inte tillåtet att sprida askan var som helst. Tänk på att handläggningstiden hos Länsstyrelsen ofta är ganska lång för den typen av ärenden och att det inte är tillåtet att sprida askan före godkännandet. 

Dokument som behöver bifogas till länsstyrelsen

  • En markerad plats där man vill att askan ska spridas på en markerad skalenlig karta eller sjökort.
  • Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket
  • Eventuellt markägares medgivande till att sprida askan