Militärbegravning

Militärbegravningar har funnits i flera hundra år för de som omkommer eller stupar i tjänsten inom den svenska Försvarsmakten. Seden kom sig av att många högt uppsatta personer hade kopplingar till militären, och därmed var det också en självklarhet att krigsmakten deltog i begravningar. Precis som när kungar och andra höga digniteter skulle begravas skedde det med stor högtidlighet. 

Det är en begravningssed för alla inom försvaret och vid en militär begravningsceremoni hedras den avlidne med militära hedersbetygelser. Det är chefen för respektive organisationsenhet som ansvarar för kontakten med de anhöriga till den som har avlidit i tjänsten. Dock måste militärbegravningar alltid godkännas av anhöriga.

Militär begravningsceremoni

Vid en militärbegravning sveper man in kistan med svenska örlogsflaggan eller i en tvärskuren svensk flagga, där korset i flaggan är placerad vid kistans huvudända. Ovanpå kistan dekorerar man med den avlidnes huvudbonad, utmärkelser och utbildningstecken samt sidogevär eller bajonett. Blomsterarrangemang och begravningskransar placeras vid sidan om kistan vid militärbegravningar och inte på kistan. 

Fanan förs till givakt vid tre tillfällen under ceremonin: när de närmast anhöriga går in i kyrkan, vid överlämnandet och när förbandschefen håller tal. Vid en kristen jordbegravning då den avlidne ska gravsättas direkt efter begravningsceremonin avlägsnar man först allt som ligger på kistan. Sedan bärs kistan ut av hedersvakt/kistbärare som går bakom fanbärarna ut ur kyrkan.

Framför begravningsföljet spelar musikkåren en sorgmarsch om sådan finns, medan man marscherar fram till graven, då musiken upphör. Om den avlidne stupat i internationell tjänst eller deltagit i krig avfyras två salvor i en honnörssalva. Sedan utför hedersvakten en ceremoniell vikning av flaggan, så att endast den blåa färgen syns. Därefter överlämnas flaggan tillsammans med huvudbonad samt utmärkelser till de anhöriga. Sedan sänks kistan ner i graven. Begravningen sker ibland på borgerligt vis och då genomför man ceremonin i de delar som är tillämpliga.