Begravning utomlands

Sverige är ett mångkulturellt land där många människor som är födda i ett annat land flyttat hit av en eller flera anledningar. Det är vanligt att en utlandsfödd person har en önskan att begravas i det landet man är född i när de avlider. Det är mångas önskan eftersom de kanske har släkt och vänner fortfarande kvar i hemlandet, dock är det bara en bråkdel som får sin önskan uppfylld och faktiskt begravs i det landet de föddes i.

Det mycket som kan sätta käppar i hjulet för en sådan önskan, på grund av flera anledningar. Att planera och administrera en utlandstransport för en avliden behöver mycket förberedelse och byråkratin är mycket krånglig och då många intyg måste tas fram. Men den största anledningen till att det inte blir av för många är för att det helt enkelt är för dyrt.

Kostnader att begravas i ett annat land än i Sverige

Om dödsfallet sker i Sverige kan i vissa fall en hemförsäkring eller en reseförsäkring täcka kostnaderna för transporten till hemlandet, annars är det dödsboet som får stå för kostnaderna för transport av kista eller urna. Kostnader för transporten kan bli väldigt stor beroende på var i världen den avlidne ska begravas. Allt som allt kan en hemtransport i kista kosta upp till 100 000 kronor.

Bestämmelser kring transport av kista utomlands

Om transporten av en avliden ska ske i en kista krävs det dubbla kistor. Kroppen måste först placeras i en hermetiskt tillsluten zinkkista, så att inte fukt eller eventuell smitta kan läcka ut. En zinkkista innehåller ett absorberande material, sedan läggs zinkkistan i en kista av trä. 

Den som utför transporten av kistan utomlands behöver beställa ett intyg som heter ”Passersedel för lik” från Skatteverket. Oftast kan man ta hjälp av begravningsbyråer för transport och alla detaljer.