Begravning utan ceremoni

När man anordnar en begravning utan ceremoni kallas det även för direktkremation. Det blir allt vanligare att familjer väljer att avstå från en begravningsceremoni eller så är det ibland också ett önskemål från den avlidne själv. Det finns inget som säger att man måste ha en begravningsceremoni. Alla är vi olika och det är många som anser att begravningstraditionen som finns i samhället inte är något som passar dom och att den är föråldrad.  

En del familjer vill anordna ett avsked och hedra den avlidne på sitt eget sätt, utan att präster och utomstående är inblandade. Många människor anser inte att det viktigaste är att ha en traditionell begravning som en begravningsgudstjänst i kyrka eller kapell, särskilt när man själv inte är troende. Man anser att det viktigaste är att ta avsked på ett sätt som känns mer rätt för familjen.

Fint avsked utan ceremoni 

Det finns många möjligheter och sätt att ta ett fint avsked utan en ceremoni. Även om man väljer en begravning utan ceremoni så betyder det inte att man inte kan samlas i församlingshemmet, trädgården eller på en annan fin plats och ta avsked. Det viktiga är att tillsammans hedra och dela sorgen samt att minnas den avlidne. En del anhöriga som känner att de har tagit ordentligt avsked vid dödsbädden anser kanske inte att en ceremoni är nödvändig. 

Saker att tänka på vid direktkremation

  • Försäkra dig om att alla dina anhöriga är överens om direktkremation, särskilt om det var den avlidnes önskan.
  • Gravsättning eller kremering av en avliden måste ske inom 30 dagar enligt lag.
  • Väljer man kremering utan en ceremoni, har man upp till ett år på sig att bestämma hur och var gravsättning skall ske.
  • Vid direktkremering är det lag på att den avlidne ska kremeras i en kista, av arbetsmiljörättsliga skäl.