Begravning med urna

Begravningsceremonier med urna istället för den klassiska begravningen med kista blir allt vanligare i Sverige. Det innebär att den avlidne kremeras innan själva begravningsceremonin och urnan placeras längst fram i rummet där ceremonin hålls. Precis på samma sätt som en begravning med kista kan man dekorera runt urnan med blommor eller annat utifrån de anhörigas önskemål.

Det är ca 80% som väljer begravning med urna, antagligen för att lagen säger att den avlidne måste antingen gravsättas eller kremeras inom 30 dagar efter ett dödsfall. Begravningsakten med urna går till på samma sätt som en ceremoni kring en kista, men aktens ordning kan skilja sig beroende på om det är en kyrklig begravning enligt Svenska kyrkans ordning, borgerlig begravning eller en begravning enligt en annan trosuppfattning.

Många fördelar med en begravning med urna  

En av fördelarna med att hålla en begravningsceremoni med urna är att man kan vänta med ceremonin upp till ett år efter dödsfallet. Man har större möjlighet att ta tid på sig att planera en begravning och slippa genomföra ceremonin mitt i sorgearbetet. Dessutom kan man hålla begravningsakten när man vill, så att alla har möjlighet att närvara. 

Det är även lättare att arrangera en ceremoni någon annanstans och inte nödvändigtvis i en kyrka eller ett kapell. Om man till exempel vill hålla ceremonin ute i naturen är det enklare att ta med urnan till ceremoniplatsen. Väljer man att hålla begravningen nära begravningsplatsen kan man genomföra gravsättningen i direkt i anslutning till ceremonin.

Begravningsurnor

Det finns en mängd olika begravningsurnor i alla möjliga material och storlekar att välja mellan, tack vare att de flesta väljer att kremeras idag. I huvudsak är urnorna uppdelade i två olika typer, lätt förgängliga eller icke förgängliga. Vilken typ man väljer beror på hur urnan ska gravsättas.