Olika begravningstyper

Det finns många slags religioner, kulturer, traditioner och seder i världen som kan skilja sig mycket från varandra, därför kan begravningar också se helt olika ut. I Sverige råder religionsfrihet enligt lag och idag är i stort sett alla kulturer representerade i Sveriges befolkning. Religionsfrihet tillämpas även inom begravningar och det innebär att alla har rätt att begravas efter sin kulturs seder och traditioner, oavsett vilken tro man än bekänner sig till. 

Förutom de olika religionernas begravningsordningar finns också borgerliga begravningar, för de som inte bekänner sig till någon tro alls. I Sverige är det en begravningsform som stadigt ökar i antal. Sedan en längre tid har kyrkliga begravningar dominerat, på grund av tradition samt att tidigare blev alla barn automatiskt medlemmar om föräldrarna var medlemmar.

Begravningar enligt Svenska kyrkans ordning 

Kristna begravningar i kyrkan enligt Svenska kyrkans ordning är fortfarande störst i Sverige, för närvarande är det drygt 70% som använder sig av kyrkliga begravningar. Men kyrkliga begravningar minskar i antal varje år, på grund av att många avsäger sig medlemskapet och delvis för att kyrkliga begravningar endast är för kyrkans medlemmar. Den avlidne måste ha varit medlem i Svenska kyrkan vid dödstillfället för att få en kyrklig begravning.

Begravningsbyråers erfarenhet av olika kulturer

I Sverige kan man vända sig till i princip vilken begravningsbyrå som helst för att få hjälp med sin religions begravningsordning, oavsett trosuppfattning. De flesta begravningsbyråers personal är utbildade för att hjälpa till vid olika begravningstyper. En begravningsbyrå kan hjälpa till med begravningstyper som:

 • Bahá’í-begravning
 • Buddhistisk begravning
 • Borgerliga begravningar
 • Direktkremation utan ceremoni
 • Frikyrklig begravning
 • Hare Krishna-begravning
 • Hinduisk begravning
 • Humanistisk begravning
 • Jehovas vittnen-begravning
 • Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga-begravning
 • Judisk begravning
 • Katolsk begravning
 • Kristna begravningar 
 • Martinus kosmologi-begravning
 • Muslimsk begravning
 • Ortodox kristen begravning
 • Sikhisk begravning